*ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення органу приватизації __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SPE001-UA-20230318-46186


Найменування оператора електронного майданчика, через якого було заведено лот в ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію переможцем електронного аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора електронного майданчика, через якого надано наступну по величині цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Орган приватизації/ організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 14.04.2023 11:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 14.04.2023 11:43:02

Найменування лота: Комплекс будівель та споруд: адмінбудівля літ.А-2 загальною площею 654,6 кв. м; вбиральня літ.Б-1, споруда 1, огорожа 2-4
 1. Адмінбудівля літ.А-2 загальною площею 654,6 кв.м; вбиральня літ.Б-1, споруда 1, огорожа 2-4

Стартова ціна лота: 835 737,02 грн На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ згідно Податкового кодексу України.

Ціна продажу лота без урахування ПДВ: __________ грн Сума ПДВ: __________ грн

Ціна продажу лота з урахуванням ПДВ: 1 550 001,00 грн

Розмір мінімального кроку аукціону: 8 357,37 грн

Розмір гарантійного внеску: 167 147,44 грн

Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. Бурага Сергій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2479207819
 2. Бирзул Дмитро Васильович, ІПН/РНОКПП: 3438607596
 3. Фізична особа-підприємець Васильєва Олена Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 3288319223

Закриті цінові пропозиції учасників:
Бирзул Дмитро Васильович 837 737,00 грн 13.04.2023 18:44:35
Фізична особа-підприємець Васильєва Олена Олександрівна 900 000,00 грн 12.04.2023 10:54:19
Бурага Сергій Анатолійович 903 250,00 грн 13.04.2023 17:53:48

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Бирзул Дмитро Васильович 950 000,00 грн 14.04.2023 11:12:26
Фізична особа-підприємець Васильєва Олена Олександрівна 1 000 000,00 грн 14.04.2023 11:14:14
Бурага Сергій Анатолійович 1 000 001,00 грн 14.04.2023 11:16:20

Раунд 2
Бирзул Дмитро Васильович 1 100 000,00 грн 14.04.2023 11:24:53
Фізична особа-підприємець Васильєва Олена Олександрівна 1 300 000,00 грн 14.04.2023 11:26:01
Бурага Сергій Анатолійович 1 300 001,00 грн 14.04.2023 11:28:16

Раунд 3
Бирзул Дмитро Васильович 1 500 000,00 грн 14.04.2023 11:36:47
Фізична особа-підприємець Васильєва Олена Олександрівна 1 550 000,00 грн 14.04.2023 11:38:06
Бурага Сергій Анатолійович 1 550 001,00 грн 14.04.2023 11:40:19

Переможець електронного аукціону: Бурага Сергій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2479207819

Учасник, стосовно якого прийнято рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу, чи складено акт відповідно до п. 67 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 __________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію для доплати переможцем винагороди оператору (плати за участь в електронному аукціоні), якщо сума такої винагороди перевищує суму гарантійного внеску: __________

Винагорода оператора (плата за участь в електронному аукціоні): 62 000,04 грн з ПДВ

Сума, що підлягає доплаті переможцем електронного аукціону оператору, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, якщо сума винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні) перевищує суму гарантійного внеску: 0,00 грн

Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційних внесків:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 43015722
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA118201720355589002000163735

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1: 1 340,00 грн

Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора):
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 43015722
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA888201720355229002001163735

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2: 105 147,40 грн

Реквізити рахунку 3 для проведення переможцем електронного аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 43015720
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA118201720355589002000163735

Сума, що підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на рахунок 3, яка дорівнює ціні продажу лота з урахуванням податків (у випадку їх нарахування), за вирахуванням залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора): 1 444 853,60 грн з ПДВ

Протокол про результати електронного аукціону сформовано: 14.04.2023 11:43:02

Після формування протоколу про результати електронного аукціону переможець електронного аукціону зобов'язується:

Переможець електронного аукціону: Бурага Сергій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2479207819_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Орган приватизації: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
**Протокол про результати електронного аукціону підписується в трьох оригінальних примірниках, якщо на підписанні його в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”